REPTES DE LES ÀREES INDUSTRIALS

Moderador: Pablo García-Vigón, President de la Federació àrees industrials d'Astúries (ÁREAS).

– Si no hi ha gestió els polígons no funcionen correctament.

– Les entitat gestora del polígon s’ha de centrar al continent, per al contingut ja existeixen altres entitats.

– En la legislació sobre sòl industrial s’ha de detallar l’obligació de les administracions a assumir la responsabilitat d’una correcta gestió dels polígons industrials.

– La legislació sobre sòl industrial ha d’imposar l’obligatorietat dels Plans d’Emergència Comunitaris.

Ponent: Maria Empar Martínez Bonafé, Directora General d'Indústria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació.

– El gran repte de les àrees industrials és la gestió, cal veure-la com un tot.

– Model de gestió, marc de gestió, instruments de gestió i un gestor o administrador. La *EGM és una figura que ens ha de servir per a aqueixa gestió en el seu conjunt.

– Cal implicar l’administració local en la Gestió del sòl industrial. És fonamental que ho facen.

– La Generalitat ajuda les entitats locals a millorar els seus polígons no sols amb fons de la Generalitat sinó també amb fons de l’Estat.

– El repte de la gestió és disposar de legislació, eines i recursos econòmics.

Ponent: Joaquín Sánchez, Secretari General de la Federació de Parcs Empresarials de la Regió de Múrcia (FEPEMUR).

– El sòl industrial és un conjunt en el territori nacional, no es pot veure d’una altra manera.

– La visió del sòl industrial com un conjunt és el que ens donaria la força de saber el que representa i el que val.

– Estic molt orgullós de l’efecte contagi de l’interés de moltes Comunitats Autònomes a articular legislació de sòl industrial és els seus respectius territoris.

– Cadascun dels polígons és una part del sòl industrial de l’estat espanyol, són alguna cosa importantíssim.

– Fa falta legislació nacional en aquests àmbits com en el seu moment va fer falta una Llei de Propietat horitzontal.

– La col·laboració púbic-privada és el més democràtic que jo conec.

Ponent: Carlos Marquino, Vicepresident de la Federació de Parcs Empresarials d'Aragó (FEPEA).

– Per desgràcia, en molts polígons industrials no hi ha bona o mala gestió , simplement no hi ha gestió .

– Cal facilitar la col·laboració públic privada per a veure resultats de bones pràctiques.

– Els polígons industrials no comptem per als polítics.

– Avancem en un nova cultura de la gestió de les àrees empresarials. La podem fer possible entre administrats i administradors.

Ponent: Miguel Ángel Cuartero, Gerent de ADECA-Campollano, Zones Industrials de Castella-la Manxa.

– A Castella-la Manxa necessitem el suport institucional del Govern Regional per a impulsar el desenvolupament de les àrees industrials .

– No es demana diners als Ajuntaments, només se’ls demana que revertisca una part dels recursos que el polígon genera per al Municipi.

– Cal professionalitzar la gestió de les àrees industrials.

– Amb el Congrés ZINCAMAN es va pretendre iniciar aqueixa conscienciació de *normativizar la gestió i la dinamització dels polígons industrials.

– CEDAES és un fantàstic fòrum on podem conjuminar experiències i inquietuds.