BONES PRÀCTIQUES EN LA GESTIÓ D'ÀREES INDUSTRIALS

Moderador: Diego Romá, Gerent de la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana (Fepeval).

– Les àrees industrials a Espanya es veuen afectades per 3 tipus de despropòsits:

1. Quantitat, excessiu número. Més de 6.000 àrees industrials en l’estat espanyol, 740 en la Comunitat Valenciana, estant més del 30% del sòl industrial actualment sense ús.

2. Qualitat: els parcs industrials són l’ÚLTIM BARRI de cada municipi; estat deficient. Considerable pressió tributària sense tot just contraprestació en els polígons. Nuls o escassos serveis de valor afegit.

3. Abandó en general per part de les administracions públiques. El 80% de les àrees industrials NO tenen banda ampla. Inexistència de normativa específica que regule els parcs empresarials, fins a Llei valenciana 14/2018 de 5 de juny. Inadequació de l’actual legislació urbanística: el patró d’ordenació bàsic a la ciutat és el residencial. Manca de model de gestió. Absència d’ens gestors: a Espanya a penes el 9% de les àrees empresarials compten amb un ens que vetle per la seua gestió.

– Això llastra la competitivitat, afecta a la dignitat i les condicions laborals de els/as treballadors/as i suposa una perduda de talent.

– Davant aquest panorama, la majoria de les entitats gestores d’àrees industrials defensen i reivindiquen els inquietuds i interessos de les milers d’empreses situades en les àrees industrials a través de FEPEVAL en la Comunitat Valenciana i de la Confederació Espanyola d’Àrees Empresarials CEDAES en l’àmbit estatal.

– No obstant això, en aquesta taula s’han abordat casos de bones pràctiques molt interessants dut a terme des d’ajuntaments i àrees industrials.

Ponent: José Ángel Hernández, Regidor d'Àrees Industrials, Activitats i Foment Econòmic, Hisenda i Contractació Pública, Ajuntament de Riba-roja del Túria.

– Els ajuntaments han de conscienciar-se de la importància de les àrees industrials ja que produeixen activitat econòmica, creen ocupació i riquesa, generen tributs i bona reputació.

– En Riba-roja s’ha creat el pla d’actuació RIBACTIVA a partir d’una important diagnosi prèvia. Conseqüència d’aqueixa diagnosi es posa en marxa en 2015 l’Agència Municipal d’Inversions i Dinamització Empresarial de Riba-roja, AMIDE.

– És important establir comunicació i interlocució entre ajuntament i teixit empresarial per a abordar els temes d’interés i les inquietuds de les empreses.

– Millores en l’àrea industrial de Riba-roja: Servei de *manetenimiento i conservació de les àrees industrials 24 hores, creació de 500 places d’aparcament i augment de l’edificabilitat de les naus industrials entre altres.

– En total 5.130.000 euros invertits en aquests quatre anys (ajudes IVACE). Aquestes inversions tenen un retorn per a societat en general, donant una bona imatge atraient a més empreses, evitant la deslocalització i col·laborant amb les associacions empresarials de Riba-roja per a fomentar la contractació de persones del municipi.

Ponent: Rafael Serralta, Alcalde d'Ibi.

– En 2015 es va elaborar entre diversos ajuntaments i associacions empresarials de les comarques de L’Alcoià i la Vall d’Albaida el model d’àrea industrial de qualitat. Es van agrupar 3 àrees industrials del municipi per a aconseguir un òptim finançament, molt necessària. Per a la consecució d’aquest projecte es va crear un eficient equip tècnic i polític a l’ajuntament.

– La Llei de contractes actual ha complicat la licitació d’aquesta mena de projectes.

– És necessari tindre clara l’aposta per les àrees industrials i conéixer les necessitats de les àrees industrials de la mà de les pròpies associacions empresarials. Cal apostar per les àrees industrials de qualitat i excel·lència.

– Cal crear un equip tècnic-polític de persones dedicades en exclusiva a l’execució de les inversions subvencionades per IVACE.

– Es fa necessari agilitar els tràmits burocràtics per a la creació de noves àrees industrials.

– És necessari aconseguir grans infraestructures bàsiques: com a subestació elèctrica, corredor mediterrani i àrees industrials sostenibles.

Ponent: Juan Antonio Sagredo, Alcalde de Paterna.

– L’ajuntament de Paterna va crear l’associació “Paterna Cuideu d’Empreses”, que a més de cinc importants àrees industrials, incorpora el teixit associatiu empresarial, comercial i de serveis de la ciutat de Paterna. El seu objectiu és crear una marca vinculant a la ciutat de Paterna amb el gran potencial de les seues àrees industrials.

– La planificació és un aspecte molt important. Es tracta de planificar tots junts per a arribar més lluny i ser més eficients.

– És fonamental la valentia des de les administracions públiques respecte a reconéixer i posar en pràctica la col·laboració públic-privada: la forma eficient d’avançar en temes de gestió d’àrees industrials és anar plegats de la mà ajuntament i societat civil.

– També és molt important l’agilitat en els tràmits burocràtics per a la redacció d’ordenances. És molt important comptar amb l’experiència i agilitat dels actors mitjançant la col·laboració públic-privada.

– Aprofundir en la col·laboració pública privada, no sols als ajuntaments, sinó en la resta de les administracions públiques: junts arribarem més lluny.

Ponents: Carles Molina, Regidor de Promoció Econòmica del Ajuntament d'Elx i Antonio Martínez Gerent de l'empresa Promocions i Iniciatives Municipals d'Elx, PIMESA.

– La gestió ha de començar per un projecte des del primer dia. Ha d’haver-hi un projecte d’àrea industrial ben gestionat. D’acord també ha d’haver-hi un projecte de ciutat i un projecte de territori.

– Moltes vegades ens trobem amb falta de planificació i de gestió en la majoria dels seus planejaments. Una àrea industrial ha de ser urbanitzada i gestionada. Es necessita temps i diners per a gestionar bé el projecte.

– Més enllà de l’aspecte urbanístic, els parcs han de tindre eines de gestió empresarial. Fa falta gestió en el dia a dia, ja que els parcs empresarials estan vius.

Ponent: Carlos Serrano, Director General de Cárnicas Serrano.

– Experiència de l’empresa Cárnicas Serrano al parc empresarial ASIVALCO – Fuente del Jarro de Paterna.

– Les bones pràctiques no són fruit de la casualitat. Fa falta d’una banda el suport i suport continu de l’ajuntament al llarg de legislatures. I, d’altra banda, una potent entitat que agrupa les empreses, ASIVALCO creada com a associació en 1971, que ha fet possible molts avantatges del parc empresarial.

– En 1980 ASIVALCO es va transformar en la comunitat de propietaris del polígon industrial Fuente del Jarro. Aquesta figura jurídica ha permet avançar en bones pràctiques i avantatges com a vigilància privada les 24 hores tot l’any i càmeres de videovigilància connectades a la Policia Local escola infantil, banda ampla, parc de Bombers i estació de metro València. També compta amb nombrosos serveis per a les empreses: Correus, assessories, entitats financeres, empreses selecció de personal, formació, etc.

– És important destacar que una bona planificació ha permés comptar amb viàries amples i zones d’aparcament.

– ASIVALCO agrupa per a representar, mediar i defensar a les empreses de Fuente del Jarro davant els organismes públics.

– L’empresa Cárnicas Serrano té el costum de participar en associacions empresarials i sectorials, ja que entenen que el conjunt és sempre molt més que la suma de les parts, participant l’empresa de manera activa en la junta directiva de ASIVALCO. Però encara queda molt per fer i millorar.