La Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL) és una entitat sense ànim de lucre fundada el 30 de març de 1999 amb la finalitat de millorar la gestió de les 740 àrees industrials de la Comunitat Valenciana, defensar les inquietuds i interessos de les milers d’empreses situades en ells i actuar com a interlocutor davant l’administració pública regional i estatal.

Actualment FEPEVAL abasta 40 associacions i entitats, que representen a més de 150 parcs industrials de la Comunitat Valenciana en els quals se situen més de 6.000 empreses i és membre fundador de la Confederació Espanyola d’Àrees Empresarials (CEDAES).

MISSIÓ: Donar suport i contribuir a l’òptima gestió de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

VISIÓ: Ser una Federació consolidada, totalment professionalitzada i amb prestigi social.

ELS NOSTRES VALORS:

■ Defensa del bé comú.
■ Apolítica.
■ Professionalitat.
■ Transparència.
■ Credibilitat.
■ Honestedat.
■ Ètica.
■ Confiança.
■ Coherència.